PREPÄŤOVÁ OCHRANA

ZÁSUVKOVÉ ADAPTÉRY

ZPA D, ZPA DF, ZPA DFAX, ZPA DTV, ZPA DEth

POUŽITIE
Zásuvkové adaptéry ZPA D s prepäťovou ochranou triedy D (3. stupeň ochrany) sú určené na ochranu elektronických spotrebičov, napájaných prostredníctvom pohyblivého prívodu (sieťovej šnúry) zo siete 230V/50Hz (TNC,TNS).
Adaptéry nevyžadujú odbornú montáž - príprava na použitie spočíva v zasunutí adaptéra do sieťovej zásuvky 230V a u adaptérov DFAX, DEth a DTV naviac v pripojení príslušných dátových káblov. Nechránený káblový prívod sa u týchto adaptérov zapojí na jeden z dvojice dátových konektorov, chránené zariadenie sa prídavným káblom pripojí na druhý dátový konektor adaptéra.
Podmienkou správnej funkcie adaptéra je, aby sieťová zásuvka v spojení s ktorou sa adaptér používa, vyhovovala požiadavkám príslušných noriem STN (najmä STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54).

 

TECHNICKÉ PARAMETRE - napájacia časť
Typové označenie ZPA D ZPA DF ZPA DFAX ZPA DTV ZPA DEth
Menovité napätie UN
230 V / 50 Hz
Menovitý prúd IN
16 A
Kombinovaná vlna  ZPAD 4 kV
ZPAD 10 kV
Uoc
Uoc
4 kV L(N) ->PE, 6 kV L+N -> PE
10 kV L+N ->PE, 6 kV L(N) -> PE
Menovitý impulzný prúd ISN
2,5 kA L(N) -> PE, L -> N
5 kA L+N -> PE
Maximálny impulzný prúd ISmax
5 kA L(N) -> PE, L -> N
10 kA L+N -> PE
Ochranná hladina pri 5kA (8/20) USP
< 1,5 kV L(N) - PE, <1,5 kV L-N
Doba odozvy tA
< 25 ns L - N, < 100 ns L(N) - PE
Predistenie - poistka -istič  
16 A s vypínacou charakeristikou B, C
Skratová pevnosť  
6 kA / 50 Hz
Krytie  
IP 20

 

Signalizácia prevádzkového stavu

Adaptéry sú vybavené optickou signalizáciou prevádzkového stavu. Zelená signálka indikuje prítomnosť sieťového napätia, červená signálka sa rozsvieti po aktivácii tepelného odpojovacieho zariadenia a tým signalizuje stratu ochrannej schopnosti adaptéra.
Prevádzkový stav dátovej časti ochrany (platí len pre adaptéry DFAX, DEth, DTV) nie je signalizovaný, strata funkčnosti sa prejaví v strate prenášaného signálu.
V dôsledku preťaženia impulzným prepätím presahujúcim hodnoty uvedené v technických parametroch, alebo často sa opakujúcim prepätím na hornej medzi týchto parametrov, môže dôjsť k poškodeniu ochranných obvodov adaptérov. V takýchto prípadoch je nutné poškodený adaptér vymeniť.

 

ZPA D

Zásuvkový adaptér ZPA D
Popis

 

Adaptér ZPA D poskytuje pripojenému spotrebiču ochranu pred účinkami impulzného prepätia z distribučnej siete.

 

ZPA DF

 

Zásuvkový adaptér ZPA DF
Popis

 

Adaptér ZPA DF popri základnej ochrane pred impulzným prepätím poskytuje tiež ochranu pred VF rušením, prichádzajúcim z distribučnej siete.

 

Technické parametre filtrovej časti
útlm asymetrický
útlm symetrický
160 kHz < f < 800 kHz > 30 dB 0,9 MHz < f < 30 MHz > 35 dB
800 kHz < f < 30 MHz > 40 dB    
1,2 MHz < f < 25 MHz > 50 dB    

 

ZPA DFAX

 

Zásuvkový adaptér ZPA DFAX
Popis

Adaptér ZPA DFAX poskytuje základnú ochranu v kombinácii s ochranou dátového vstupu telekomunikačných zariadení (fax, modem, telefónny prístroj) používajúcich analógové rozhranie. Ochrana dátového vstupu je zabezpečená bleskoistkou a varistorom. Chránené zariadenie sa k adaptéru pripája štandardnou zásuvkou RJ-11.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE LINKOVEJ ČASTI
Menovité napätie UN
110 V DC
Maximálne prevádzkové napätie UC
130 V DC
Menovitý prúd IN
300 mA
Menovitý impulzný zvodový prúd (8/20) ISN
1 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd (8/20) ISmax
2,5 kA
Ochranná hladina (pri ISmax)
       žila - žila UP
< 400 V
       žila - ochranná zem UP
< 650 V
vložená impedancia:  
-
reakčná doba  
< 25 ns
maximálna frekvencia fMAX
3 MHz

 

ZPA DEth

 

Zásuvkový adaptér ZPA DEth
Popis

 

Adaptér ZPA DEth poskytuje základnú ochranu v kombinácii s ochranou dátového vstupu zariadení počítačovej siete Ethernet 100BaseTX. Ochranu dátového vstupu zabezpečuje obvod pozostávajúci z bleskoistiek a supresorových diód v špeciálnom zapojení. Chránené zariadenia sa pripája konektorom RJ45.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE DÁTOVEJ ČASTI
Menovitý impulzný zvodový prúd (8/20) žila - žila ISN 300 A
  žila - zem ISN 300 A
  tienenie - zem ISN 2 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd (8/20) žila - žila ISmax 350 A
  žila - zem ISmax 350 A
  tienenie - zem ISmax 2,5 kA
Menovité napätie   Un 5 V DC
Maximálne prevádzkové napätie   UC 6 V DC
Ochranná hladina (pri ISmax) žila - žila, žila - zem UP < 45 V
  tienenie - zem UP < 600 V
vložená impedancia     -
prenosová rýchlosť     100 Mbit/s
reakčná doba     < 1 ns

 

ZPA DTV

 

Zásuvkový adaptér ZPA DTV
Popis

Adaptér ZPA DTV poskytuje základnú ochranu v kombinácii s ochranou koaxiálneho anténneho zvodu s určením najmä pre TV prijímače, tunery, rozvody káblovej televízie, rozhlasové prijímače FM. Ochranným prvkom anténneho zvodu je výkonná bleskoistka. Chránené zariadenie sa pripája konektorom IEC/75 Ohm.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE ANTÉNNEJ ČASTI
Vlastný útlm aE
1 db pre f < 2 GHz
Menovitý impulzný zvodový prúd (8/20) ISN
10 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd (8/20) ISmax
20 kA
Ochranná hladina pri 1 kV/µs  
< 650 V

 

OBJEDNÁVACIE ÚDAJE
typ obj.č. typ obj.č.

ZPA D 10kV

92.044

ZPA D 4kV

92.032

ZPA DF 10kV

92.045

ZPA DF 4kV

92.028

ZPA DFAX 10kV

92.046

ZPA DFAX 4kV

92.033

ZPA DEth 10kV

92.047

ZPA DEth 4kV

92.034

ZPA DTV 10kV

92.048

ZPA DTV 4kV

92.041